19€ — štan­dard­ná cena 1h práce
28€ — (od) svadob­ná fotokni­ha
29€ — videok­lip (slideshow) z fotografií max. 200ks
0,3€ — cena 1 fotografie 10x15
5€ — výro­ba DVD (obal, pot­lac)
0,15€ — cena za 1 km vlast­nej dopravy tam aj spat.
Prípravy
• fote­nie odobierky nevesty, príprav …
• garan­to­vaný min. počet fotografií 40ks
• V iný deň ako sob­o­ta. (Ak sa jed­na o samostat­ný balíček)
• príst­up do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 78,- €
Portrétne fote­nie
• fote­nie svadob­ných portré­tov v exter­iéri hrad, staré mesto, záhrady atď.
• garan­to­vaný min. počet fotografií 70ks
• V iný deň ako sob­o­ta. (Ak sa jed­na o samostat­ný balíček)
• príst­up do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 98,- €
Obrad
• obrad + grat­ulá­cie + rodin­né fote­nie po obrade
• garan­to­vaný min. počet fotografií 90ks
• príst­up do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 139,- €
Hosti­na
• garan­to­vaný min. počet fotografií 70ks
• Fote­nie na Hos­tine 2–3h
• príst­up do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 98,- €
Balíček 1

• Portrétne fote­nie
• Obrad a Grat­ulá­cie
• Min­imálne 200 fotiek
Cena 199,- €
Balíček 2

• Portrétne fote­nie
• Obrad a Grat­ulá­cie
• Hosti­na
• Min­imálne 300 fotiek
Cena 269,- €
Balíček 3

• Prípravy
• Portrétne fote­nie
• Obrad a Grat­ulá­cie
• Hosti­na
• Min­imálne 400 fotiek
Cena 329,- €
Cen­ník je plat­ný pre svadob­né fote­nia zerez­er­vo­vané od 17.02.2015.