KONTAK


FOTOGRAF
Ing. Peter Flimel

Tele­fón:
+421 903 769 372 (T-mobile)
+421 944 955 580 (O2)

Email:
petr.flimel@gmail.com

Fak­tu­račné úda­je :
Peter Flimel

IČO: 469 353 80
DIČ: 107 160 720 7

Bankové spo­je­nie : mBank S.A.

Čís­lo účtu 520700 — 4203463919 / 8360
IBAN: SK98 8360 5207 0042 0346 3919
BIC (SWIFT) BREXSKBX

Nie som plat­ca DPH. Spoločnosť je zapísaná v Obvod­nom úrade Bratisla­va, Čís­lo živnos­ten­ského reg­is­tra: 110–219887

Ak máte otázku pýta­jte sa :

Vaše meno :

Váš email :

Vaša sprá­va :

Vaš tele­fón :

Vložte prosim overovací kód
captcha